NIGDY W DZIEJACH WOJEN TAK LICZNI NIE ZAWDZIĘCZALI TAK WIELE TAK NIELICZNYM
-  Winston Churchill

 

 
 
 

Menu

 
   

 

Aktualności

 
     

Nauczyciele i pracownicy obsługi

 
     

Uczniowie

 
     

Samorząd Uczniowski

 
     

Nasz patron "Dywizjon 301"

 
     

Plan lekcji

 
       
    Kącik młodego anglisty  
     

Archiwum

 
     

Historia szkoły

 
     

Dokumenty szkolne

 
   

 
 

 

 


Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Paulina Kwas

Zastępca przewodniczącego: Krystian Ligęza

Sekretarz: Emilia Ligęza

Skarbnik: Damian Radomski

Członkowie: Anita Nogal, Milena Grzegorczyk

 

 

Plan Samorządu Szkolnego

    Wrzesień

- Inauguracja roku szkolnego,

- Gazetki (Dzień Chłopca),

- Zatwierdzenie regulaminu SU,

- Akcja - Dzień bez jedynki,

- Obchody Dnia Chłopca,

- Ubieramy się w kolorach por roku - akcja

 szkolna, ubieramy się w kolorach jesieni,

- Dyskoteka z okazji dnia chłopaka.

  

 Październik

- Gazetki (Dzień Edukacji Narodowej)

- Ślubowanie pierwszaków

- Obchody Dnia Nauczyciela

- Konkurs na najsympatyczniejszego nauczyciela

- Akcja - Dzień bez jedynki

- Pomoc w przeprowadzeniu akcji Góra grosza

- Porządkowanie grobów żołnierskich

- Przygotowanie apelu na temat Zdrowego Odżywiania

 

    Listopad

 - Gazetki: (1 listopada, 11 listopada, Andrzejki)

- Zapoznanie ze Statusem Szkoły, i Planem

  Wychowawczym oraz Wewnątrzszkolnym

  Systemem Oceniania

- Akcja - Dzień bez jedynki

- Kontynuacja akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

- Zorganizowanie zabawy andrzejkowej połączonej

  z wróżbami

 

  Grudzień

 - Gazetki: (Święta Bożego Narodzenia)

- Akcja - Wigilia klasowa

- Akcja - Mikołajki

- Akcja - Dzień bez jedynki

- Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną

  Boże Narodzenie

- Dekoracje Świąteczne w klasach

- Ubieramy się w kolorach zimowych -22 grudzień

  

    Styczeń 

 - Gazetki: (Dzień Babci i Dziadka

- Dzień Patrona

- Podsumowanie osiągnięć dydaktyczno-

  wychowawczym za I sem.

- Podsumowanie pracy SU – sprawozdanie

- Akcja – Dzień bez jedynki

- Obchody Dnia Babci i Dziadka

- Konkurs na najładniejszy karmnik

- Dekoracje zimowe w klasach

 

     Luty

 - Gazetki: ( Walentynki, Zima)

- Zabawa choinkowa połączona z walentynkami

- Poczta walentynkowa

- Akcja- Dzień bez jedynki

- Dekoracje: Zima, Walentynki

- Konkurs na najczyściejszą klasę

  

    Marzec 

- Dzień kobiet

- Akcja – Wiosenne porządki wokół szkoły

- Akcja - Dzień bez jedynki

- Zorganizowanie Dnia pączka w szkole (dyskoteka)

- Dzień wiosny bez wagarów

- Sprawdzanie czystości klas

- Konkurs na najładniejsza kartkę Wielkanocną

 

   Kwiecień

 - Sprawdzanie czystości klas

- Uczniowie podchodzą do pisania Testów

  Gimnazjalnych Gimnazjalnych kończących Podstawówkę

- Akcja- Dzień bez jedynki

- Dekoracje świąteczne w klasach

- Dyskoteka

- Ognisko Samorządu Uczniowskiego

 

    Maj

 - Gazetki: (Dzień rodziny)

- Obchody rocznicy Konstytucji 3-go Maja

- Sprawdzanie czystości klas

- Akcja – Dzień bez jedynki

- Obchody Dnia Rodziny

 

  Czerwiec

 - Gazetki: (Zakończenie roku szkolnego, najlepsi

  uczniowie)

- Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym

 2009/2010

- Obchody Dnia Dziecka

- Podsumowanie przeprowadzonych akcji i konkursów

- Wybór nowego Samorządu Uczniowskiego

- Zakończenie roku szkolnego – Pożegnanie Absolwentów.