NIGDY W DZIEJACH WOJEN TAK LICZNI NIE ZAWDZIĘCZALI TAK WIELE TAK NIELICZNYM
-  Winston Churchill

 

 
 
 

Menu

 
   

 

Aktualności

 
     

Nauczyciele i pracownicy obsługi

 
     

Uczniowie

 
     

Samorząd Uczniowski

 
     

Nasz patron "Dywizjon 301"

 
     

Plan lekcji

 
       
    Kącik młodego anglisty  
     

Archiwum

 
     

Historia szkoły

 
     

Dokumenty szkolne

 
   

 
 

 

 


Historia szkoły

W 1868r. powstała szkoła gminna w Luszawie, do której uczęszczały także dzieci z Leszkowic. Rząd rosyjski mianował nauczycieli Polaków z obowiązkiem nauczania po rosyjsku. Funkcjonowały cztery klasy: podstępna, wstępna, pierwsza i druga.

Tworzenie się polskiego szkolnictwa we wsi Leszkowice, gmina Luszawa ma miejsce pod koniec I wojny światowej. Była to szkoła ludowa powstała w okręgu szkolnym Lubartów ówczesnego Królestwa Polskiego. Według zachowanych katalogów klasyfikacyjnych pierwszy rocznik rozpoczął naukę w roku szkolnym 1915/1916., w kolejnym zapisanych było 100 uczniów.

Grono pedagogiczne: S. Ciołek, A. Ciołkowa, A. Chmura, J. Dobosz  oraz uczniowie na skwerku przed kościołem –   rok szk. 1933/1934

W niepodległej Polsce Czteroklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Leszkowicach kontynuowała tradycje szkoły ludowej. Zajęcia odbywały się w izbach wynajmowanych u gospodarzy. Ranga miejscowości wzrosła w 1919r., gdyż z Luszawy do Leszkowic przeniesiona została siedziba gminy. W latach II wojny światowej zajęcia kontynuowano według narzuconych przez okupanta programów. Nauczyciele prowadzili lekcje we własnych domach.

Szkoła gminna w Luszawie

 

W 1946r. szkoła zyskała własny budynek, odkupiony od gospodarza, usytuowany w centralnej części wsi zwanej Kolonią. Nie zaspokajał on potrzeb ówczesnej siedmioklasowej szkoły, dlatego w 1957r., po przeniesieniu siedziby Gminnej Rady Narodowej do Kamiennowoli, na cele szkolne przeznaczono zajmowany przez nią drewniany budynek. Pamiętał on czasy carskie i wymagał modernizacji m.in. areszt zamieniono na salę lekcyjną. Obydwa budynki służyły celom edukacyjnym do 1999r. Na przestrzeni lat 1951-2007 w Szkole Podstawowej w Leszkowicach naukę pobierało 1211 uczniów.        

Klasa VII z kierownikiem szkoły F. Worsą po zakończeniu roku szk. 1955/56 

Święto Wychowania Fizycznego 1937r. (strona Kroniki szkolnej)

Pracownicy szkoły 1999 rok.